Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum) (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 127919-2014 z dnia 2014-06-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Woźniki Zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 450 000,00 na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Termin składania ofert: 2014-06-23

Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 119817-2014 z dnia 2014-06-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Woźniki - opracowanie dokumentacji projektowej we wszystkich niezbędnych branżach, - modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w indywidualnych kotłowniach polegająca na dostawie i montażu kompletnych zestawów solarnych opartyc...

Zaciągnięcie kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Zaciągnięcie kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Remonty nawierzchni dróg na terenie gminy - ułożenie nawierzchni z tłucznia kamiennego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Remonty nawierzchni dróg na terenie gminy - ułożenie nawierzchni z tłucznia kamiennego

Remont nawierzchni drogi przy pomocy nakładek bitumicznych - ul. Głazówka Woźniki

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 113525-2014 z dnia 2014-05-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Woźniki Remont nawierzchni drogi przy pomocy nakładek bitumicznych - ul. Głazówka Woźniki - 1050,00 m2 Termin składania ofert: 2014-06-11

Zaprojektowanie, zakup i montaż kompletnych instalacji solarnych w ramach realizacji zadania pn. Poprawa jakości powietrza w gminie Woźniki poprzez instalację kolektorów słonecznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Zaprojektowanie, zakup i montaż kompletnych instalacji solarnych w ramach realizacji zadania pn. Poprawa

Remont nawierzchni drogi przy pomocy nakładek bitumicznych - ul. Głazówka Woźniki

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Remont nawierzchni drogi przy pomocy nakładek bitumicznych - ul. Głazówka Woźniki

Remonty nawierzchni dróg na terenie gminy Woźniki przy pomocy nakładek bitumicznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Remonty nawierzchni dróg na terenie gminy Woźniki przy pomocy nakładek bitumicznych

Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Wożniki przy ul. Szkolnej i przy ul. Dworcowej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Wożniki przy ul. Szkolnej i przy ul. Dworcowej

Zatrzymaj banner przewijany