Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum) (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Koszenie traw przy drogach powiatowych i wojewódzkich w gminie Woźniki

Woźniki: Koszenie traw przy drogach powiatowych i wojewódzkich w gminie Woźniki Numer ogłoszenia: 94957 - 2012; data zamieszczenia: 26.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Budowa linii oswietlenia drogowego przy ul. Tysiąclecia w Kamieńskich Młynach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Budowa linii oswietlenia drogowego przy ul. Tysiąclecia w Kamieńskich Młynach Numer o

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Woźnikach

Woźniki: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Woźnikach Numer ogłoszenia: 63237 - 2012; data zamieszczenia: 19.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Woźnik

Remont nawierzchni dróg na terenie gminy Woźniki przy pomocy masy asfaltowej

Woźniki: Remont nawierzchni dróg na terenie gminy Woźniki przy pomocy masy asfaltowej Numer ogłoszenia: 49263 - 2012; data zamieszczenia: 01.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie gminy Woźniki przy pomocy mieszaniny grysowo emulsyjnej

Woźniki: Remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie gminy Woźniki przy pomocy mieszaniny grysowo emulsyjnej Numer ogłoszenia: 48167 - 2012; data zamieszczenia: 29.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ...

Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2342S od skrzyżowania z drogą powiatową 2343S w Psarach do drogi Wojewódzkiej 908 w Lubszy oraz drogi gminnej 635090S w Psarach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2342S od skrzyżowania z drogą powiatową 2343S w Psarach do drogi Wojew&o

Remont sali widowiskowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Woźnikach

Woźniki: Remont sali widowiskowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Woźnikach Numer ogłoszenia: 4097 - 2012; data zamieszczenia: 04.01.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Woźniki ,...

Zatrzymaj banner przewijany