Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej - Woźniki ul. Krzyżowa i Sadowa

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej - Woźniki ul. Krzyżowa i Sadowa Numer ogłoszenia

Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej im. J. Lompy w Woźnikach

Woźniki: Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej im. J. Lompy w Woźnikach Numer ogłoszenia: 113013 - 2012; data zamieszczenia: 22.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Przebudowa chodnika ul. Kościuszki w Woźnikach.

Woźniki: Przebudowa chodnika ul. Kościuszki w Woźnikach. Numer ogłoszenia: 149340 - 2012; data zamieszczenia: 10.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Woźniki , u

Przebudowa ulic Kawalerii, Strzelców, 3 Maja w Woźnikach

Woźniki: Przebudowa ulic Kawalerii, Strzelców, 3 Maja w Woźnikach Numer ogłoszenia: 96073 - 2012; data zamieszczenia: 27.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gm

Koszenie traw przy drogach powiatowych i wojewódzkich w gminie Woźniki

Woźniki: Koszenie traw przy drogach powiatowych i wojewódzkich w gminie Woźniki Numer ogłoszenia: 94957 - 2012; data zamieszczenia: 26.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Budowa linii oswietlenia drogowego przy ul. Tysiąclecia w Kamieńskich Młynach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Budowa linii oswietlenia drogowego przy ul. Tysiąclecia w Kamieńskich Młynach Numer o

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Woźnikach

Woźniki: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Woźnikach Numer ogłoszenia: 63237 - 2012; data zamieszczenia: 19.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Woźnik

Remont nawierzchni dróg na terenie gminy Woźniki przy pomocy masy asfaltowej

Woźniki: Remont nawierzchni dróg na terenie gminy Woźniki przy pomocy masy asfaltowej Numer ogłoszenia: 49263 - 2012; data zamieszczenia: 01.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie gminy Woźniki przy pomocy mieszaniny grysowo emulsyjnej

Woźniki: Remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie gminy Woźniki przy pomocy mieszaniny grysowo emulsyjnej Numer ogłoszenia: 48167 - 2012; data zamieszczenia: 29.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ...

Zatrzymaj banner przewijany