Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykonanie konstrukcji wsporczej stropu nad remontowana salą widowiskową w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Wykonanie konstrukcji wsporczej stropu nad remontowana salą widowiskową w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka K

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Piasek w Gminie Woźniki

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki:

Remont nawierzchni dróg na terenie gminy Woźniki przy pomocy masy asfaltowej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Remont nawierzchni dróg na terenie gminy Woźniki przy pomocy masy asfaltowej N

Remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie gminy Woźniki przy pomocy mieszaniny grysowo emulsyjnej

Remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie gminy Woźniki przy pomocy mieszaniny grysowo emulsyjnej Numer ogłoszenia: 7723 - 2013; data zamieszczenia: 14.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dostawa używanego samochodu pożarniczego dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach, z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej.

Dostawa używanego samochodu pożarniczego dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach, z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej. Numer ogłoszenia: 247091 - 2012; data zamieszczenia: 22.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Woźniki.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Woźniki. Numer ogłosze

Zaciągnięcie kredytu na zadanie inwestycyjne - termomodernizacja budynku ZOZ w Woźnikach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Zaciągnięcie kredytu na zadanie inwestycyjne - termomodernizacja budynku ZOZ w Woźnikach

Rozbudowa budynku socjalno - gospodarczego Miejskiego Klubu Sportowego w Woźnikach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Rozbudowa budynku socjalno - gospodarczego Miejskiego Klubu Sportowego w Woźnikach Nu

Remonty nawierzchni dróg na terenie gminy Woźniki przy pomocy nakładek bitumicznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Remonty nawierzchni dróg na terenie gminy Woźniki przy pomocy nakładek bitumicznych

Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Woźniki w roku szkolnym 2012 - 2013

Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Woźniki w roku szkolnym 2012 - 2013 Numer ogłoszenia: 161099 - 2012; data zamieszczenia: 24.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADR

Zatrzymaj banner przewijany