Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Woźniki oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Woźniki.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Woźniki oraz opraco

Remonty nawierzchni dróg na terenie gminy Woźniki przy pomocy nakładek bitumicznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Remonty nawierzchni dróg na terenie gminy Woźniki przy pomocy nakładek bitumicznych

Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Woźniki oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Woźniki.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Woźniki oraz opraco

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woźnikach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woźnikach Numer ogłoszenia: 60867 - 2013;

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Piasek w Gminie Woźniki

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Piasek w Gminie Woźniki

Zaciągnięcie kredytu na zadanie inwestycyjne - modernizacja budynku przy ul. Rynek 6 w Woźnikach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Zaciągnięcie kredytu na zadanie inwestycyjne - modernizacja budynku przy ul. Rynek 6 w Woźnikach

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Piasek w Gminie Woźniki

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Piasek w Gminie Woźniki Numer ogłoszenia: 49263 -

Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowościach: Niwy, Ligota, Kamienica Śl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.probublico.pl/wozniki Woźniki: Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowościach: Niwy, Ligota, Kamienica Śl. Num

Remont chodnika przy ul. Cegielnianej w Woźnikach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Remont chodnika przy ul. Cegielnianej w Woźnikach Numer ogłoszenia: 41071 - 2013; dat

Remont nawierzchni ul. Piechoty w Woźnikach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Remont nawierzchni ul. Piechoty w Woźnikach Numer ogłoszenia: 36125 - 2013; data zami

Zatrzymaj banner przewijany