Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do pól w Mzykach - odcinek 2 (0+340 - 0+632)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do pól w Mzykach - odcinek 2 (0+340 - 0+632)

Dostawa mebli dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych; Dostawa materiałów pomocowych i dydaktycznych dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 162403-2013 z dnia 2013-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Woźniki Dostawa mebli dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych; Dostawa materiałów pomocowych i dydaktycznych dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych Termin składania ofert: 2013-08-26

Dostawa mebli i materiałów pomocowych i dydaktycznych dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Woźniki dla projektu "Razem w przedszkolu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Dostawa mebli i materiałów pomocowych i dydaktycznych dla przedszkoli i oddziałów przedszk

Remonty nawierzchni dróg na terenie gminy - ułozenie nawierzchni z tłucznia kamiennego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Remonty nawierzchni dróg na terenie gminy - ułozenie nawierzchni z tłucznia kamiennego

Zaciągnięcie kredytu na zadanie inwestycyjne - termomodernizacja sali widowiskowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Woźnikach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Zaciągnięcie kredytu na zadanie inwestycyjne - termomodernizacja sali widowiskowej w Miejsko-Gminnym Ośr

Nadbudowa wraz z przebudową budynku O.S.P. w Babienicy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Nadbudowa wraz z przebudową budynku O.S.P. w Babienicy Numer ogłoszenia: 128321 -

Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Woźniki w roku szkolnym 2013 - 2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Woźniki w roku szkolnym 2013 - 2014

Remont chodnika przy ul. Łakoty i przy Górnej w Woźnikach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Remont chodnika przy ul. Łakoty i przy Górnej w Woźnikach Numer ogłoszenia

Budowa chodnika w ciągu drogi Wojewódzkiej nr 908 w Drogobyczy - ul. Gliwicka, gmina Woźniki

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Budowa chodnika w ciągu drogi Wojewódzkiej nr 908 w Drogobyczy - ul. Gliwicka, gmina Woźniki

Budowa chodników: - przy ul. Tarnogórskiej w ciągu drogi powiatowej Nr S2312 w Woźnikach - przy ul. Czarnoleśnej w ciągu drogi powiatowej NR S2310 w Woźnikach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Woźniki: Budowa chodników: - przy ul. Tarnogórskiej w ciągu drogi powiatowej Nr S2312 w Woźnikach - prz

Zatrzymaj banner przewijany