Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

INFORMACJE zobacz archiwum »

UWAGA !!! Kłopoty z odbieraniem odpadów komunalnych


Kłopoty z odbieraniem odpadów komunalnych


  

            W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, pojawiają się zgłoszenia mieszkańców, dotyczące problemów z odbiorem komunalnych odpadów zmieszanych. Odpady te przymarzają do pojemników, co uniemożliwia ich odebranie bez możliwości ewentualnego uszkodzenia kosza.


            W związku z powyższym, właściciele nieruchomości, którym z tego powodu nie opróżniono pojemnika na odpady zmieszane, odpady tego rodzaju mogą na bieżąco gromadzić  w czarnych workach, które przy wywozie w miesiącu lutym, będą odbierane przez firmę PZOM STRACH Sp. o.o. razem ze śmieciami umieszczonymi w pojemnikach.


Przedmiotowe posesje należy zgłaszać w Referacie Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Woźnikach lub pod nr tel. 34/366 99 09, 34/366 99 19 lub 34/366 99 21.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 stycznia 2019 15:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 86
28 stycznia 2019 15:34 Daria Nowaczyk - Biegisz - Dodanie zdjęcia [kubly.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 stycznia 2019 15:34 Daria Nowaczyk - Biegisz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl