Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

INFORMACJE zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Woźniki

INFORMACJE

Urząd Miejski w Woźnikach informuje, że dobiega końca czas obowiązywania umowy zawartej z PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. K. na odbiór z Państwa posesji odpadów komunalnych. Umowa podpisana była końcem 2015 roku na okres 3 lat. Przez...

czytaj więcej o Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Woźniki »

Urząd Miejski w Woźnikach apeluje o rzetelne podejście do kwestii segregowania odpadów

INFORMACJE

Urząd Miejski w Woźnikach apeluje o rzetelne podejście do kwestii segregowania odpadów. Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożono na gminy m.in. obowiązek osiągnięcia określonych poziomów recyklingu odpadów...

czytaj więcej o Urząd Miejski w Woźnikach apeluje o rzetelne podejście do kwestii segregowania odpadów »

INFORMACJA nt. ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

INFORMACJE

Informujemy, że w okresie sierpień-wrzesień, firma odbierająca odpady komunalne z posesji, z uwagi na panujące upały, będzie rozpoczynać pracę we wczesnych godzinach porannych. Wobec powyższego przypominamy, że pojemniki i worki powinny...

czytaj więcej o INFORMACJA nt. ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH »

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ORAZ ODPADY POREMONTOWE

INFORMACJE

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY Urząd Miejski w Woźnikach informuje, że pochodzący z gospodarstwa domowego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można dostarczać do punktu zlokalizowanego przy parkingu za Urzędem (teren monitorowany)....

czytaj więcej o ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ORAZ ODPADY POREMONTOWE »

WYMIANA POJEMNIKÓW NA ODPADY ZMIESZANE

INFORMACJE

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wprowadziło obowiązek zachowania określonej kolorystyki pojemników/worków...

czytaj więcej o WYMIANA POJEMNIKÓW NA ODPADY ZMIESZANE »

Pojemniki MGB do zbiórki odpadów komunalnych

INFORMACJE

Pojemniki MGB do zbiórki odpadów komunalnych Posiadane przez Mieszkańców pojemniki spełniają obowiązującą w kraju normę (PN EN 840-1, PN EN 840-2 i PN EN 840-3) i są przystosowane do mechanicznego opróżniania ich...

czytaj więcej o Pojemniki MGB do zbiórki odpadów komunalnych »

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

INFORMACJE

Urząd Miejski w Woźnikach informuje, że od 2016 roku zwiększeniu ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od nowego roku stawka za osobę w przypadku segregowania odpadów wynosić będzie 8,50 zł a w przypadku niesegregowania...

czytaj więcej o Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi »

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

INFORMACJE

Urząd Miejski w Woźnikach informuje, że od dnia 24 sierpnia 2015 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana dotyczyła zamieszczenia informacji o nieobowiązkowym udzielaniu odpowiedzi...

czytaj więcej o Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi »

Gospodarka odpadami komunalnymi

INFORMACJE

Wykonując obowiązek wynikający z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2012 poz. 391 ze zm.), Urząd Miejski w Woźnikach informuje, że osiągnięty w 2013 roku przez...

czytaj więcej o Gospodarka odpadami komunalnymi »

Realizacja: IDcom.pl