WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr 170/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23 czerwca 2016 r.

Zatrzymaj banner przewijany