Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Informacje z pracy Komisji Rady Miejskiej między Sesjami zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 23.08.2018 – 05.10.2018

Informacje z pracy Komisji Rady Miejskiej między Sesjami

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 23.08.2018 – 05.10.2018 KOMISJA BUDŻETOWA 29.08.2018 - Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu na zadanie bieżące – częściowy remont...

czytaj więcej o INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 23.08.2018 – 05.10.2018 »

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia – 18.06.2018 – 22.08.2018

Informacje z pracy Komisji Rady Miejskiej między Sesjami

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia – 18.06.2018 – 22.08.2018 KOMISJA REWIZYJNA 20.06.2018 - Zaopiniowanie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - Analiza odpowiedzi na wniosek z poprzedniego posiedzenia...

czytaj więcej o INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia – 18.06.2018 – 22.08.2018 »

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 23.05.2018 r. – 15.06.2018 r.

Informacje z pracy Komisji Rady Miejskiej między Sesjami

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 23.05.2018 r. – 15.06.2018 KOMISJA ds. OŚWIATY, KULTURY I SPORTU 23.05.2018 - Przegląd gminnych placówek oświatowo-wychowawczych - ,,Zmiany w placówkach oświatowych w okresie kadencji 2014-2018” -...

czytaj więcej o INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 23.05.2018 r. – 15.06.2018 r. »

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 21.03.2018 r. – do dnia 17.05.2018 r.

Informacje z pracy Komisji Rady Miejskiej między Sesjami

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 21.03.2018 r. – do dnia 17.05.2018 r. KOMISJA ds. OŚWIATY, KULTURY I SPORTU 21.03.2018 - Działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach oraz Działalność Galerii Kultury –podsumowanie...

czytaj więcej o INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 21.03.2018 r. – do dnia 17.05.2018 r. »

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 20.02.2018 r. – 16.03.2018 r.

Informacje z pracy Komisji Rady Miejskiej między Sesjami

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 20.02.2018 r. – 16.03.2018 r. KOMISJA STATUTOWA 22.02.2018 - Zapoznanie się z Ustawą z dnia 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania...

czytaj więcej o INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 20.02.2018 r. – 16.03.2018 r. »

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 19.01.2018 r. – 19.02.2018 r.

Informacje z pracy Komisji Rady Miejskiej między Sesjami

BIEŻĄCA INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 19.01.2018 r. – 19.02.2018 r. KOMISJA MIESZKANIOWA 19.01.2018 - Sporządzenie wykazu osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy na 2018 rok - Informacja z...

czytaj więcej o INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 19.01.2018 r. – 19.02.2018 r. »

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 20.12.2017 – 18.01.2018 r.

Informacje z pracy Komisji Rady Miejskiej między Sesjami

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 20.12.2017 – 18.01.2018 r. KOMISJA BUDŻETOWA 28.12.2017 - Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2017 rok, b) zmiany uchwały Nr 220/XXII/2016 Rady Miejskiej...

czytaj więcej o INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 20.12.2017 – 18.01.2018 r. »

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 17.11.2017 – 19.12.2017

Informacje z pracy Komisji Rady Miejskiej między Sesjami

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 17.11.2017 – 19.12.2017 KOMISJA MIESZKANIOWA 17.11.2017 - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy...

czytaj więcej o INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 17.11.2017 – 19.12.2017 »

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 23.10.2017 – 15.11.2017

Informacje z pracy Komisji Rady Miejskiej między Sesjami

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 23.10.2017 – 15.11.2017 KOMISJA BUDŻETOWA 26.10.2017 - Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Woźniki b) dopłaty dla taryfowych...

czytaj więcej o INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 23.10.2017 – 15.11.2017 »

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 25.09.2017 – 19.10.2017

Informacje z pracy Komisji Rady Miejskiej między Sesjami

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 25.09.2017 – 19.10.2017 KOMISJA REWIZYJNA 25.09.2017 - Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 180/XX/2016 RM w Woźnikach z dnia 29.09.2016 r. w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego...

czytaj więcej o INFORMACJA Z PRACY KOMISJI od dnia 25.09.2017 – 19.10.2017 »

Realizacja: IDcom.pl