Roczne plany pracy Komisji Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PLAN PRACY KOMISJI MIESZKANIOWEJ NA 2019 ROK

Załącznik do uchwały Nr 49/V/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27 marca 2019 r. PLAN PRACY KOMISJI MIESZKANI

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

Załącznik do uchwały Nr 48/V/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27 marca 2019 r. PLAN PRACY

PLAN PRACY KOMISJI ds. ROLNYCH, OCHRONY ŚRODOWISKA i ŁADU PUBLICZNEGO na 2019 rok

Załącznik do uchwały Nr 39/IV/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 stycznia 2019 r. PLAN PRACY

PLAN PRACY KOMISJI ds. OŚWIATY, KULTURY i SPORTU na 2019 rok

Załącznik do uchwały Nr 38/IV/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 stycznia 2019 r. PLAN PR

PLAN PRACY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI na 2019 rok

Załącznik do uchwały Nr 37/IV/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 stycznia 2019 r. PLAN PRACY

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ na 2019 rok

Załącznik do uchwały Nr 36/IV/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 stycznia 2019 r. PLAN PR

Zatrzymaj banner przewijany