Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Protokoły z posiedzeń Rady Społecznej przy G ZOZ w Woźnikach zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ Nr 0053/2/16 z posiedzenia Rady Społecznej przy Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Woźnikach z dnia 12 kwietnia 2016 roku.

PROTOKÓŁ Nr 0053/2/16

z posiedzenia Rady Społecznej przy Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia

w Woźnikach z dnia 12 kwietnia 2016 roku.

 

            Zebranie otworzył Burmistrz Alojzy Cichowski witając zebranych i przedstawiając porządek obrad. Na wniosek Dyrektora Sowińskiego poszerzono obrady o zmianę Regulaminu wynagradzania w GZOZ.

Następnie Dyrektor zreferował szczegółowo sprawozdanie finansowe za rok 2015.

Pan Andrzej Staron zwrócił uwagę, że w sprawozdaniach brakuje rozbicia kosztów wynagrodzeń na poszczególne ośrodki. Rozbicie te zostało dostarczone w dniu posiedzenia w materiałach dodatkowych.

Pan Łucjan Garus zapytał o ilość osób zadeklarowanych w poszczególnych ośrodkach. Woźniki: 3343, Kamienica: 4139, Starcza: 2017.

Pan Andrzej Staron zwrócił uwagę na zatrudnienie personelu. Łącznie wykazywanych jest 29 etatów, z czego w poszczególnych ośrodkach jest zatrudnionych lekarzy: Woźniki: 5, Kamienica: 3 i Starcza: 2.

Zebrani postanowili przyjąć jednogłośnie sprawozdanie finansowe za 2015 rok, co znajduje się w podjętej uchwale Nr 3/II/16.

Następnie zajęto się planem finansowym GZOZ na rok 2016, który szczegółowo omówił Dyrektor. Na chwilę obecną nie ma zakontraktowanej specjalistyki. Dyrektor zwrócił uwagę, że zaplanowano podwyżki dla personelu, które zostały wliczone do podstawy wynagrodzenia.

Zebrani przyjęli plan finansowy na 2016 rok jednogłośnie, co znajduje się w podjętej uchwale Nr 4/II/16.

Następnie na wniosek Dyrektora zajęto się wprowadzeniem zmian do regulaminu wynagradzania w GZOZ. Dyrektor poinformował, że zmiany czasu pracy mają na celu dostosowanie regulaminu do wymogów ustaw, a zmiana załącznika z siatką płac pozwoli na przyznanie podwyżek wynagrodzenia dla personelu.

Zebrani zgodzili się jednogłośnie na proponowane zmiany, co znajduje się w podjętej uchwale Nr 5/II/16.

W sprawach różnych poruszono następujące problemy:

Dyrektor poinformował, że GZOZ Woźniki uzyskał akredytację jako ośrodek szkoleniowy dla lekarzy rodzinnych. Pierwsze praktyki rozpoczną się 12.04.2016. Poinformował również, że pielęgniarki zostały wysłane na szkolenie w zakresie wypisywania recept. GZOZ uzyskał certyfikat ISO 14001. Od 6 maja w GZOZ mają ruszyć badania doplerowskie (specjalista będzie raz w miesiącu). Burmistrz podsumował, że widać wiele zmian pozytywnych w zarządzaniu ośrodkiem i informacja o specjalistach w GZOZ powinna docierać do społeczeństwa.

Burmistrz poinformował, że Rada Miejska w Woźnikach zabezpieczyła środki w wysokości 8000 zł na zakup karetki dla SPZOZ Lubliniec.


Na tym zebranie zakończono.

           

Protokołował                                                                                     Przewodniczący

Piotr Kalinowski                                                                                    Rady Społecznej

 

                                                                                                            Alojzy Cichowski

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 maja 2016 11:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 392
30 maja 2016 11:40 Daria Nowaczyk - Dodanie załącznika [protokol_z_posiedzenia_rady_spolecznej_z_dnia_12042016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 maja 2016 11:39 Daria Nowaczyk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 maja 2016 11:37 Daria Nowaczyk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl