Stanowiska w sprawach publicznych

UCHWAŁA Nr 62/VI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Lubszy, stanowiących własność Gminy Woźniki

Uchwała Nr 62/VI/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 22 maja 2019 r.


w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Lubszy, stanowiących własność Gminy Woźniki


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz art. 3051 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje:


§ 1. 


Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na czas nieokreślony na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. w celu budowy linii kablowej nN na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Woźniki, położonych na k.m. 1 obręb Lubsza, oznaczonych numerami:

202 i 46 objęte księgą wieczystą nr CZ1L/00037328/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublińcu,

692/52 objęta księgą wieczystą nr CZ1L/00041558/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublińcu,

694/40 objęta księgą wieczystą nr CZ1L/00047537/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublińcu.


§ 2. 


Zakres korzystania z obciążonych nieruchomości przez Tauron Dystrybucja S.A. zostanie szczegółowo określony w treści umowy zawartej w formie aktu notarialnego o ustanowienie służebności przesyłu.


§ 3. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 4. 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 maja 2019 10:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 118
28 maja 2019 10:12 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_62vi2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2019 10:12 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany