Stanowiska w sprawach publicznych

UCHWAŁA Nr 374/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16.10.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Woźnikach, stanowiących własność Gminy Woźniki

UCHWAŁA  Nr 374/XLI/2018

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 16.10.2018 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Woźnikach, stanowiących własność Gminy Woźniki

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 z późn. zm), art. 13 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz art. 3051 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Woźniki, objętych księgą wieczystą nr CZ1L/00024476/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublińcu oznaczonych numerami:

 

  • 349/295 i 290 położone na k. m. 6 obręb Woźniki

  • 289, 290 i 299/292 położone na k. m. 4 obręb Woźniki

  • 157, 159, 160 położone na k. m. 3 obręb Woźniki

  • 589/308 położona na k. m. 2 obręb Woźniki.

 

§ 2. Zakres korzystania z obciążonych nieruchomości przez Tauron Dystrybucja S.A. zostanie szczegółowo określony w treści umowy zawartej w formie aktu notarialnego o ustanowienie służebności przesyłu.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 października 2018 11:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 138
19 października 2018 11:30 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_374xli2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2018 11:29 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany