Stanowiska w sprawach publicznych

UCHWAŁA NR 364/XL/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia Gminy Woźniki w skład Związku Metropolitalnego „Górnośląsko–Zagłębiowska Metropolia”

UCHWAŁA NR 364/XL/2018

RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

 

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia Gminy Woźniki

w skład Związku Metropolitalnego „Górnośląsko–Zagłębiowska Metropolia”

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r., poz. 994 ze zmianami) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie  śląskim (Dz. U. z 2017 r., poz. 730), na wniosek Burmistrza Woźnik,

 

Rada Miejska w Woźnikach

uchwala:

 

§ 1.

 

Po przeprowadzeniu konsultacji z  mieszkańcami Gminy Woźniki opiniuje się pozytywnie przystąpienie Gminy Woźniki do Związku Metropolitalnego „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia”.

 

§ 2.

 

Uchwała podlega przekazaniu Zgromadzeniu Związku Metropolitalnego „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia”.

 

§ 3.

 

 

Wykonanie  uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w  życie z dniem  podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 września 2018 10:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 179
05 września 2018 10:45 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_364xl2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 września 2018 10:45 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany