Stanowiska w sprawach publicznych

UCHWAŁA Nr 234/XXIV/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27.03.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Piasku z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej ul. Partyzantów

UCHWAŁA  Nr  234/XXIV/2017 

 

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 27.03.2017 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Piasku z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej ul. Partyzantów

                    

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Woźnikach

u c h w a l a, co następuje:

 

 

§ 1.


Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Piasku, gmina Woźniki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 241/18, k. m. 2 obręb Piasek o powierzchni 0.0054 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr CZ1L/00004806/9 Sądu Rejonowego w Lublińcu na rzecz Gminy Woźniki z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej ul. Partyzantów.

 

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

/Henryk Gorol/

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2017 08:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 429
31 marca 2017 08:59 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_234xxiv2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 marca 2017 08:59 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany