Stanowiska w sprawach publicznych

UCHWAŁA Nr 95/X/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 15.09.2015 roku w sprawie: poparcia starań Stowarzyszenia na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy – Sośnica, ul. Asfaltowa 148, 42-289 Woźniki, na rzecz wykonania ścieżki rowerowej pomiędzy sołectwem, a miastem Woźniki.

U C H W A Ł A  Nr 95/X/2015

 

Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 15.09.2015 roku

 

w sprawie:  poparcia starań Stowarzyszenia na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy – Sośnica, ul. Asfaltowa 148, 42-289 Woźniki, na rzecz wykonania ścieżki rowerowej pomiędzy sołectwem, a miastem Woźniki.

 

Na podstawie art. 6, pkt1, art. 7 ust., 1, p-pkt.2), p-pkt 10), p-pkt 19, Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.594 z póź. zm.) Rada Miejska w Woźnikach

 

u c h w a l a

 

§ 1. Poprzeć starania Stowarzyszenia na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica w sprawie  budowy ścieżki rowerowej z sołectwa Dyrdy do miasta Woźniki.

 


§ 2. Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 września 2015 09:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 512
23 września 2015 09:55 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_95x2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 września 2015 09:54 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany