Stanowiska w sprawach publicznych

UCHWAŁA Nr 32/V/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie poparcia Uchwały III/35/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie poparcia realizacji inwestycji polegającej na Budowie obwodnicy Tarnowskich Gór zawartej w projekcie „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023”

Uchwała Nr 32/V/2015
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 20 lutego 2015 r.


w sprawie poparcia Uchwały III/35/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie poparcia realizacji inwestycji polegającej na Budowie obwodnicy Tarnowskich Gór zawartej w projekcie „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023”


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późn. zmianami)


Rada Miejska w Woźnikach

uchwala, co następuje:


§ 1.

 

Popiera się Uchwałę Nr III/35/2015 z dnia 28 stycznia 2015r. Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie poparcia realizacji inwestycji polegającej na Budowie obwodnicy Tarnowskich Gór zawartej w projekcie „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023”, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 


Uchwałę wraz z załącznikiem przekazuje się:

- Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju, Departament Dróg i Autostrad,

- Parlamentarzystom reprezentującym Tarnowskie Góry,

- Marszałkowi oraz Radnym Województwa Śląskiego reprezentującym Tarnowskie Góry,

- Prezydentom, Wójtom, Burmistrzom Gmin Białego Śląska.


§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Woźnikach.


§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Henryk Gorol

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 lutego 2015 11:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 494
26 lutego 2015 11:49 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lutego 2015 11:49 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_32v2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lutego 2015 11:48 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany