Stanowiska w sprawach publicznych

UCHWAŁA Nr 232/XIX/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 26.11.2012 r. w sprawie projektu likwidacji w Lublińcu Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Uchwała Nr 232/XIX/2012

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 26.11.2012 r.

 

 

w sprawie projektu likwidacji w Lublińcu Centrum Powiadamiania Ratunkowego

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Rada Miejska w Woźnikach wyraża sprzeciw w sprawie projektu likwidacji w Lublińcu Centrum Powiadamiania Ratunkowego i przeniesienia Centrum Powiadamiania Ratunkowego dla powiatu lublinieckiego do Częstochowy.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Matyl

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2012 15:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 498
29 listopada 2012 15:29 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany