Stanowiska w sprawach publicznych

Uchwała Nr 216/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 października 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Psarach, będących własnością Gminy Woźniki.

  U C H W A Ł A   Nr 216/XVIII/2012

 

Rady  Miejskiej w Woźnikach

 z dnia 4 października 2012 r.

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Psarach, będących własnością  Gminy Woźniki.

 

                    Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj.Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591) z późniejszymi zmianami)   

 

Rada Miejska w Woźnikach

 

 § 1.

 

Wyraża zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na częściach nieruchomości stanowiących własność Gminy Woźniki, oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych: 443/44 i 412/87 położona na karcie mapy 2 obręb Psary, 30 położona na karcie mapy 1 obręb Psary oraz 339/33 i 405/55 położone na karcie mapy 3 obręb Psary, zapisanych w KW nr CZ1L/00049325/0 SR w Lublińcu.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 3.

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Matyl

 

                 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2012 11:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 597
15 października 2012 11:29 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
15 października 2012 11:27 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany