Stanowiska w sprawach publicznych

UCHWAŁA NR 214/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 04.10.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na ułożenie linii kablowej SN – 15 kV do planowanych elektrowni wiatrowych w miejscowości Psary

UCHWAŁA  NR 214/XVIII/2012

Rady Miejskiej w Woźnikach

     z dnia 04.10.2012r.

 

w sprawie wyrażenia zgody  na ułożenie  linii kablowej  SN – 15 kV do  planowanych elektrowni wiatrowych w miejscowości Psary  .

 

Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miejska w Woźnikach

 

§ 1.

 

Wyraża zgodę  na ułożenie  linii kablowej  SN – 15 kV do  planowanych elektrowni wiatrowych w  części  nieruchomości  stanowiącej mienie gminne oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 405/55 położonej na karcie mapy 3 obręb Psary, zapisanej w księdze wieczystej nr CZ1L/00049325/0  Sadu Rejonowego w Lublińcu .

 

§ 2.

 

Wykonanie  uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Matyl

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2012 11:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 463
15 października 2012 11:19 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_214.pdf] do dokumentu.
15 października 2012 11:18 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany