Stanowiska w sprawach publicznych

UCHWAŁA NR 161/XIV/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 marca 2012r. W sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Świerklaniec o uznanie lasów za ochronne.

UCHWAŁA  NR 161/XIV/2012

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 30 marca 2012r.

 

W sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Świerklaniec  o uznanie lasów za ochronne.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) oraz art.16 ust.2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach ( tj. Dz. U z 2011 Nr 12  poz. 59 z późn. zmianami) ,

Rada Miejska w Woźnikach

uchwala co następuje :

 

§ 1.

 

Opiniuje  negatywnie  wniosek Nadleśnictwa Świerklaniec o uznanie  za ochronne lasów będących  własnością Skarbu Państwa będących w zarządzie  Państwowego Gospodarstwa  Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Świerklaniec o łącznej powierzchni  60,13 ha.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 3.

 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Matyl

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 kwietnia 2012 15:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 501
10 kwietnia 2012 15:08 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_161.pdf] do dokumentu.
10 kwietnia 2012 15:05 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany