Stanowiska w sprawach publicznych

UCHWAŁA NR 160/XIV/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na ułożenie linii kablowej SN – 15 kV do planowanych elektrowni wiatrowych miejscowości Psary .

UCHWAŁA  NR 160/XIV/2012

Rady Miejskiej w Woźnikach

     z dnia   30 marca 2012r.

 

w sprawie wyrażenia zgody  na ułożenie  linii kablowej  SN – 15 kV do  planowanych elektrowni wiatrowych miejscowości Psary  .

 

Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miejska w Woźnikach

 

§ 1.

 

Wyraża zgodę  na ułożenie  linii kablowej  SN – 15 kV do  planowanych elektrowni wiatrowych w  częściach  nieruchomości  stanowiących mienie gminne oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych:  443/44 i 412/87 położone na karcie mapy 2 obręb Psary, 30 położona na karcie mapy 1 obręb Psary oraz 339/33 położona na karcie mapy 3 obręb Psary, zapisanych w księdze wieczystej nr CZ1L/00049325/0  Sadu Rejonowego w Lublińcu , na czas nieoznaczony.

 

§ 2.

 

Wykonanie  uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Matyl

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 kwietnia 2012 15:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 429
10 kwietnia 2012 15:07 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_160.pdf] do dokumentu.
10 kwietnia 2012 15:03 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany