Stanowiska w sprawach publicznych

UCHWAŁA Nr 373/XXXVI/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 7 stycznia 2010 w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im dr B Hagera w Tarnowskich Górach przy ul Pyskowickiej 47-51

UCHWAŁA Nr 373/XXXVI/2010

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 7 stycznia 2010

w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im dr B Hagera w Tarnowskich Górach przy ul Pyskowickiej 47-51

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U Nr 142 z 2001 poz 1591 ze zmianami) oraz art. 43 ust 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U Nr 14 z 2007 poz 89 ze zmianami) Rada Miejska w Woźnikach

 

u c h w a l a:

§ l. Zaopiniować pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im dr B Hagera w Tarnowskich Górach przy ul Pyskowickiej 47-51

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 kwietnia 2010 11:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 836
15 czerwca 2012 15:36 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
13 kwietnia 2010 11:06 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
13 kwietnia 2010 11:05 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany