Stanowiska w sprawach publicznych

UCHWAŁA Nr 198/XVII/2008 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 kwietnia 2008 w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Lublińcu w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9 poprzez likwidację Punktu Kwalifikacji do Szczepień przeciwko wściekliźnie z siedzibą w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9

UCHWAŁA Nr 198/XVII/2008

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 30 kwietnia 2008

 

 

w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Lublińcu w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9 poprzez likwidację Punktu Kwalifikacji do Szczepień przeciwko wściekliźnie z siedzibą w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9

 

Na podstawie art. 7 ust l pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tJ. DzU z 2001 Nr 142 póz 1591) oraz art, 43 ust 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (DzU Nr 91 póz 408, ze zmianami) Rada Miejska w Woźnikach

uchwala, co następuje

 

 

§1

Pozytywnie opiniuje się projekt uchwały Rady Powiatu w Lublińcu w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9 poprzez likwidację Punktu Kwalifikacji do Szczepień przeciwko wściekliźnie z siedzibą w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9 - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§3

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 kwietnia 2010 10:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 825
15 czerwca 2012 15:36 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
13 kwietnia 2010 10:53 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
13 kwietnia 2010 10:52 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany