Stanowiska w sprawach publicznych

UCHWAŁA Nr 156/XIII/2007 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13 grudnia 2007 w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Lublińcu w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9 poprzez likwidację Punktu Szczepień z siedzibą w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9

 

 

U C H W A Ł A  Nr 156/XIII/2007 

Rady Miejskiej w Woźnikach

 

z dnia 13 grudnia 2007

 

w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Lublińcu w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9 poprzez likwidację Punktu Szczepień z siedzibą w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9

 

            Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj.  DzU z 2001 Nr 142 poz 1591) oraz art. 43 ust 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (DzU Nr  91 poz 408, ze zmianami) Rada Miejska w Woźnikach

 

 

u c h w a l a,   c o   n a s t ę p u j e

 

§ 1.

 

Pozytywnie opiniuje się projekt uchwały Rady Powiatu w Lublińcu w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9 poprzez likwidację Punktu Szczepień z siedzibą w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9  – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 kwietnia 2010 10:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 858
15 czerwca 2012 15:35 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
13 kwietnia 2010 10:39 (Daria Nowaczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
13 kwietnia 2010 10:39 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany