Stanowiska w sprawach publicznych

UCHWAŁA Nr 145/XI/2007 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 31 października 2007 w sprawie: przyjęcia stanowiska w sprawie zapisu projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2007-2013 dotyczącego kryterium dostępu do działania pn „Ułatwianie startu młodym rolnikom

UCHWAŁANr 145/XI/2007

Rady Miejskiej w Woźnikach

zdnia 31 października 2007

w sprawie: przyjęcia stanowiska w sprawie zapisu projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2007-2013 dotyczącego kryterium dostępu do działania pn „Ułatwianie startu młodym rolnikom"

 

Na podstawie art 18 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 póz 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Wożnikach

 

u c h w a l a

 

§ l. Przyjąć następujące stanowisko w sprawie zapisu projektu rozporządzenia Ministra  

Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2007-2013 dotyczącego kryterium dostępu do działania  pn. ,,Ułatwianie startu młodym rolnikom"

„Wnioskuje się o zmianę w/w rozporządzenia i umieszczenie w nim następującego

zapisu” przejmowane gospodarstwo ma powierzchnię użytków rolnych nie mniejszą niż

średnia w danym województwie i nie większą niż 300 ha”

 

§ 2. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 kwietnia 2010 10:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 831
15 czerwca 2012 15:34 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
13 kwietnia 2010 10:24 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
13 kwietnia 2010 10:23 (Daria Nowaczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany