Stanowiska w sprawach publicznych

UCHWAŁA Nr 128/IX/2007 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego organizacji EURO 2012 w Województwie Śląskim

UCHWAŁA Nr 128/IX/2007

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 9 sierpnia 2007 r.

 

w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego organizacji EURO 2012 w Województwie Śląskim

 

 

Na podstawie art 18 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 póz 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Woźnikach

 

uchwala

 


§ l. Przyjąć stanowisko dotyczące organizacji EURO 2012 w Województwie Śląskiem w następującym brzmieniu:

„Udziela się Samorządowi Województwa Śląskiego poparcia dla podejmowanych działań w sprawie przyznania organizacji EURO 2012 w Województwie Śląskim. Za organizacją EURO 2012 przemawia fakt, że nasz region posiada obiekt Stadionu Śląskiego rozwiniętą siec dróg i autostrad oraz tradycje dotyczące piłki nożnej"

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

 


 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 kwietnia 2010 10:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 861
15 czerwca 2012 15:34 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
13 kwietnia 2010 10:09 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
13 kwietnia 2010 10:08 (Daria Nowaczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany