Zarządzenia Burmistrza 2009

ZARZĄDZENIE NR 4/2009 Burmistrza w Woźnik z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie: opracowania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009.

ZARZĄDZENIE  NR  4/2009

=========================

Burmistrza w Woźnik

z dnia  5 stycznia 2009 roku

 

 

w  sprawie:  opracowania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009.

 

           

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) , art. 29 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 nr 249 ,poz. 2104 z późn. zmianami) oraz §  9 uchwały Nr  272/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Woźniki na rok 2009 oraz §  3 uchwały  Nr 271/XXIV/2008 w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 Burmistrz Woźnik zarządza:

 

 

§ 1. Ustalić plan przychodów i wydatków  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 1  do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi  Woźnik.

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.01.2009
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 stycznia 2009 11:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 559
28 czerwca 2010 10:36 (Daria Nowaczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
21 kwietnia 2009 15:06 (Daria Nowaczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
15 stycznia 2009 11:15 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany