Zarządzenia Burmistrza 2009

ZARZĄDZENIE Nr 3/09 Burmistrza Woźnik z dnia 02.01.2009r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 3/09

Burmistrza Woźnik

z dnia 02.01.2009r.

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości/ Dz.U. Nr 207, poz.2108/

zarządzam.:

 

§1

 

Powołać komisję przetargową do przeprowadzenia w dniu 09.01.2009r. o godz.1200 przetargu na sprzedaż gruntu mienia gminnego położonego w Woźnikach w następującym składzie:

Przewodniczący komisji: Zdzisław Hryciuk

Członek komisji: Dorota Cieluch

Członek komisji: Hildegarda Kawalec

Członek komisji: Alina Kot

 

§2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Burmistrz

Alojzy Cichowski

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.01.2009
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2009 09:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 635
28 czerwca 2010 10:35 (Daria Nowaczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
21 kwietnia 2009 15:06 (Daria Nowaczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
08 stycznia 2009 09:44 (Daria Nowaczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany