Zarządzenia Burmistrza 2009

ZARZĄDZENIE NR 104/2009 Burmistrza Woźnik z dnia 31 grudnia 2009 roku W sprawie: Powołania stałej komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku klęsk żywiołowych na terenie gminy Woźniki.

ZARZĄDZENIE NR 104/2009

 

BURMISTRZA WOŹNIK

 

Z DNIA 31 GRUDNIA 2009 ROKU

 

W sprawie: Powołania stałej komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku klęsk żywiołowych na terenie gminy Woźniki.

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. z 2001 Dz.U Nr 142 poz 1591 ze zmianami), a także zasad i procedur ustalania szkód i szacowania strat spowodowanych klęskami żywiołowymi oraz ubiegania się o dofinansowanie zadań własnych samorządu terytorialnego w dziedzinie remontów lub odbudowy uszkodzonych i zniszczonych obiektów budowlanych ustalonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych

 

zarządzam, co następuje:

 

§1.

Powołuje się stałą Komisję do spraw usuwania szkód i szacowania strat powstałych w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych na terenie Gminy Woźniki w następującym składzie:

1. Andrzej Kopyciok - Przewodniczący

2. Alina Kot - Zastępca Przewodniczącego Komisji

3. Ginter Koszera - Członek

4. Dorota Cieluch - Członek

5. Piotr Kalinowski – Członek

 

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 3.12.2009
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 maja 2010 09:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1043
28 czerwca 2010 14:12 (Daria Nowaczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
06 maja 2010 10:15 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
06 maja 2010 09:46 (Daria Nowaczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany