Zarządzenia Burmistrza 2009

ZARZĄDZENIE NR 102 /09 Burmistrza Woźnik z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Rady Koleżeńskiej

ZARZĄDZENIE NR 102  / 09

z dnia 31 grudnia 2009 r. Burmistrza Woźnik

         

          w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania  Rady Koleżeńskiej

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity:Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) o zarządzam, co następuje:

 

§1.

Wprowadzam   do stosowania w Urzędzie Miejskim w Woźnikach uzgodniony z Radą Koleżeńską Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2.

1. Na podstawie § 2 pkt. 5, wprowadzonego niniejszym zarządzeniem Regulaminu, powołuję Komisję Socjalną w składzie:

1/  Barczyk Krystyna                               - jako przedstawiciel delegowany przez pracowników,

2/  Hryciuk Zdzisław                                - jako przedstawiciel delegowany przez pracowników

3/  Kalinowski Piotr                                  - jako przedstawiciel delegowany przez pracowników

4/  Kawalec Hildegarda                           - jako przedstawiciel delegowany przez pracowników

5/  Morcinek Barbara                              - jako przedstawiciel delegowany przez pracowników

2. Uprawnienia i tryb pracy powołanej Komisji zostały określone w Regulaminie wprowadzonym niniejszym zarządzeniem.

 

§3.

Traci moc zarządzenie nr 24/2002 Burmistrza Woźnik z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.12.2009
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 stycznia 2010 14:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1111
28 czerwca 2010 14:09 (Daria Nowaczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
18 stycznia 2010 14:29 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych załącznika.
18 stycznia 2010 14:28 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany