Zarządzenia Burmistrza 2009

ZARZĄDZENIE NR 99/2009 Burmistrza Woźnik z dnia 31.12.2009 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2009 r. oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Woźniki za 2009 rok.

ZARZĄDZENIE  NR 99/2009

==================================

 

Burmistrza Woźnik

z dnia 31.12.2009 roku

 

 

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2009 r. oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Woźniki za 2009 rok.

 

 

                         

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z  późn. zmianami)  i art. 186, ust. 1 pkt 1 i art. 188, ust 1, pkt.1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005  r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz § 11  uchwały Nr 272/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009  – Burmistrz Woźnik  zarządza co następuje:

 

 

§ 1. Dokonać zmian w  planie  wydatków  budżetu gminy zgodnie z zał. nr 1  do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Dokonać zmiany układu wykonawczego  budżetu  zgodnie z załącznikiem nr  2.

 

§ 3. Przekazać podległym jednostkom informacje o zmianach w planach dochodów i  wydatków.

 

§  4.  Wykonanie zarządzenia powierza się  Skarbnikowi Gminy.

 

§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.12.2009
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 stycznia 2010 10:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1096
28 czerwca 2010 14:06 (Daria Nowaczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
18 stycznia 2010 11:03 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
18 stycznia 2010 10:53 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany