Zarządzenia Burmistrza 2010

ZARZĄDZENIE Nr 71/2010 Burmistrza Woźnik z dnia 28.09.2010 roku w sprawie rozłożenia na raty Pani _____________ zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu przy ul. ____________w __________

Zarządzenie Nr  71/2010

Burmistrza Woźnik

z dnia 28.09.2010 r.

 

 

w sprawie rozłożenia na raty Pani _____________  zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu przy ul. ____________w __________

 

       

         Na podstawie § 5 pkt 1, ppkt 3 i pkt 3, § 6 pkt 1 i 2, § 7 pkt 1 i 2, Uchwały Nr 402/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny  oraz wskazania organów do tego uprawnionych,

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Rozkładam Pani ____________  na raty zadłużenie czynszowe w wysokości

611,64 zł. (słownie: sześćset jedenaście złotych 64/100) z tytułu najmu lokalu przy ul. _________  w ____________, zgodnie z harmonogramem określonym w § 2.

 

§ 2

 

Zadłużenie, o którym mowa w § 1 zostaje rozłożone na 12 rat i będzie regulowane w następujących terminach:

 

I rata do dnia 10 października 2010 r.   – 61,64 zł.

II rata do dnia  10 listopada  2010 r.      – 50,00 zł.                                        

III rata do dnia  10 grudnia  2010 r.        – 50,00 zł.                                             

IV rata do dnia  10 stycznia 2011 r.        – 50,00 zł.                                            

V  rata do dnia 10 lutego 2011 r.            – 50,00 zł.

VI rata do dnia 10 marca 2011 r.            – 50,00 zł.

VII rata do dnia 10 kwietnia 2011 r.        – 50,00 zł.

VIII rata do dnia 10 maja 2011 r.            – 50,00 zł.

IX rata do dnia 10 czerwca 2011 r.         – 50,00 zł.

X rata do dnia 10 lipca 2011 r.                – 50,00 zł.

XI rata do dnia 10 sierpnia 2011 r.          – 50,00 zł.

XII rata do dnia 10 września 2011 r.        – 50,00 zł.

 

§ 3

 

Wpłat należy dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Woźnikach, ul. Rynek 11.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 listopada 2010 15:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 568
21 kwietnia 2011 10:37 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
05 listopada 2010 15:09 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr__71.pdf] do dokumentu.
05 listopada 2010 15:08 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany