Zarządzenia Burmistrza 2010

ZARZĄDZENIE Nr 69/2010 Burmistrza Woźnik z dnia 9 września 2010 r. w sprawie współdziałania z Gminą Częstochowa w sprawie kształcenia jednego ucznia w Gimnazjum

Zarządzenie Nr 69/2010

Burmistrza Woźnik

z dnia 9 września 2010 r.

 

 

w sprawie współdziałania z Gminą Częstochowa w sprawie kształcenia jednego ucznia w Gimnazjum

 

 

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

 

Burmistrz Woźnik

zarządza, co następuje:

 

§1

 

 

Przekazuje się Gminie Częstochowa kształcenie jednego ucznia gimnazjum w Zespole Gimnazjów w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 29.

 

 

§2

 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 listopada 2010 14:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 548
21 kwietnia 2011 10:36 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
05 listopada 2010 14:55 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_69.pdf] do dokumentu.
05 listopada 2010 14:55 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany