Zarządzenia Burmistrza 2010

ZARZĄDZENIE NR 67/2010 Burmistrza Woźnik z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie: - przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki oraz wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2010 roku.

ZARZĄDZENIE NR 67/2010

===============================

Burmistrza Woźnik

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

 

 

w sprawie: -  przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki oraz wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2010 roku.

 

 

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) Burmistrz Woźnik zarządza co następuje:

 

§1

 

Przyjąć sprawozdanie z wykonania:

- budżetu miasta i gminy Woźniki,

- wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury,

- wykonania planu finansowego samorządowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2010 r. stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta oraz planu finansowego samorządowych za I półrocze 2010 r. przekazać do Rady Miejskiej w Woźnikach oraz przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

 

§3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 listopada 2010 14:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 533
21 kwietnia 2011 10:35 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
05 listopada 2010 14:30 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [sprawozdania_opisowe_z_rachunku_dochodow_wlasnych_jednbudzetowych.pdf ] do dokumentu.
05 listopada 2010 14:29 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [sprawozdanie_z_realizacji_budzetu_mgok.pdf] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany