Zarządzenia Burmistrza 2010

ZARZĄDZENIE NR 64/2010 Burmistrza Woźnik z dnia 30 sierpnia 2010 r. W sprawie: regulaminu Świetlicy Środowiskowej z Programem Socjoterapeutycznym „Świetliki”

ZARZĄDZENIE NR 64/2010

Burmistrza Woźnik

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

 

W sprawie: regulaminu Świetlicy Środowiskowej z Programem Socjoterapeutycznym „Świetliki”

 

Na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zarządzam co następuje.

 

§ 1

 

Wprowadza się  Regulamin Świetlicy Środowiskowej z Programem Socjoterapeutycznym „Świetliki” będący załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 listopada 2010 13:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 618
21 kwietnia 2011 10:34 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
05 listopada 2010 13:42 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_64.pdf] do dokumentu.
05 listopada 2010 13:40 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [regulamin_swietlicy_srodowiskowej.pdf] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany