Zarządzenia Burmistrza 2010

ZARZĄDZENIE Nr 63/2010 Burmistrza Woźnik Z dnia 30 sierpnia 2010 W sprawie: zmiany Zarządzenia nr 57/08 w sprawie zasad przyznawania okularów Korygujących pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami Ekranowymi

ZARZĄDZENIE Nr 63/2010

 

Burmistrza Woźnik

Z dnia 30 sierpnia 2010

 

W sprawie: zmiany Zarządzenia nr 57/08 w sprawie zasad przyznawania okularów Korygujących pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami Ekranowymi

 

 

Na podstawie § 7i § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148 poz. 973)

 

 

 

Zarządzam co następuje

 

 

 

§ 1. W załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 57/08 w sprawie zasad przyznawania okularów korygujących pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi dopisać na końcu:

 

„26. Sośnica Grażyna"

 

 

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 listopada 2010 13:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 579
21 kwietnia 2011 10:34 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
05 listopada 2010 13:32 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_63.pdf] do dokumentu.
05 listopada 2010 13:32 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany