Zarządzenia Burmistrza 2010

ZARZĄDZENIE Nr 62/2010 Burmistrza Woźnik z dnia 30 sierpnia 2010 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 51/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Woźnikach

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 62/2010

Burmistrza Woźnik

 z dnia 30 sierpnia 2010

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 51/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r w  sprawie regulaminu  wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w  Woźnikach

                        

        Na podstawie art 39 ust. 1,2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. Nr 233 poz 1458)  i § 5 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz 398)  zarządzam co następuje

§ 1

 

W załączniku Nr 2 do Regulaminie Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Woźnikach wprowadzonego zarządzeniem Nr 51/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r. wprowadza się  następującą zmianę:

W §  6 dodaje się pkt 4 o brzmieniu:

„4. Do podstawy wymiaru zasiłków wlicza się:

      - dodatek funkcyjny,

      - dodatek specjalny ,

      - premię.

     Dodatek stażowy jest wypłacany obok zasiłków chorobowego i opiekuńczego, natomiast jest

     wliczany do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego i świadczenia rehabilitacyjnego.

     Nagroda uznaniowa nie jest wliczana do podstawy wymiaru zasiłków i nie jest pomniejszana o dni

      Zasiłkowe.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi  Gminy

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2010 09:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 736
21 kwietnia 2011 10:33 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
28 września 2010 10:16 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_62.pdf] do dokumentu.
28 września 2010 09:50 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany