Zarządzenia Burmistrza 2010

ZARZĄDZENIE Nr 15/2010 Burmistrza Woźnik z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/09 z dnia 29 września 2009 w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu w Woźnikach, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia regulaminu jej działania.

ZARZĄDZENIE NR 15/10

BURMISTRZA WOŹNIK

Z DNIA 19 LUTEGO 2010 ROKU

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/09 z dnia 29 września 2009 w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu w Woźnikach, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia regulaminu jej działania.

 

Na podstawie art. 18a i art. 18c ustawy z dnia 18 stycznia 1996 o kulturze fizycznej (tekst jednolity – DzU z 2001 Nr 81 poz 889 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

W zarządzeniu Nr 80/09 z dnia 29 września 2009 w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu w Woźnikach, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia regulaminu jej działania w § 1 dodaje się pkt 17 w brzmieniu „17. Ewa Opiełka – przedstawiciel sekcji aerobiku.”

 

§ 2.

 

Za wykonanie niniejszego zarządzenia czynię odpowiedzialnym Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.02.2010
Dokument wytworzony przez:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2010 08:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 795
21 kwietnia 2011 09:55 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
01 marca 2010 08:34 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
01 marca 2010 08:33 (Daria Nowaczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany