Zarządzenia Burmistrza 2010

ZARZĄDZENIE Nr 14/2010 Burmistrza Woźnik z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie: zmiany planu finansowego Gminy w Woźnikach

ZARZĄDZENIE NR 14/2010

=========================

Burmistrza Woźnik

z dnia 16 lutego 2010 roku

 

 

 

w sprawie: zmiany planu finansowego Gminy w Woźnikach

 

 

Na podstawie §11 pkt.4 uchwały Nr 374/XXXVI/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z

dnia 07.01.2010 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2010 - Burmistrz Woźnik zarządza co następuje:

 

§ l. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z zał. nr l do niniejszego zarządzenia

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia,

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16.02.2010
Dokument wytworzony przez:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2010 08:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 700
21 kwietnia 2011 09:54 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
12 marca 2010 15:21 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
12 marca 2010 15:19 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany