Zarządzenia Burmistrza 2010

ZARZĄDZENIE Nr 13/2010 Burmistrza Woźnik z dnia 16 lutego 2010 W sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 13/2010 

Burmistrza Woźnik

z dnia 16 lutego 2010

 

 

W sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy

 

 

Na podstawie: art. 104 1 – 104 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t Dz.U. Nr 21 poz. 94 z 1998 r. z późniejszymi zmianami)

 

 

Z a r z ą d z a m

 

 

§  1. Wprowadzić regulamin pracy w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§  2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

 

 

§ 3. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Nr 6/96 z dnia 16.08.1996 w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Woźniki z późniejszymi zmianami

 


 

§  4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16.02.2010
Dokument wytworzony przez:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2010 08:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 808
21 kwietnia 2011 10:56 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
09 marca 2010 08:48 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
09 marca 2010 08:48 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany