Zarządzenia Burmistrza 2010

ZARZĄDZENIE Nr 12/2010 Burmistrza Woźnik z dnia 15.02.2010r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 12/2010

Burmistrza Woźnik

z dnia 15.02.2010r.

 

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Na podstawia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości/ Dz.U. Nr 207, poz. 2108/

zarządzam.:

§1

 

Powołać komisję przetargową do przeprowadzenia w dniu 19.02.2010 r. w godz. 1200 – 1215   przetargu na sprzedaż nieruchomości mienia gminnego położonych w Niwach w następującym składzie:

Przewodniczący komisji: Zdzisław Hryciuk

Członek komisji: Renata Szewczyk

Członek komisji: Bronisława Fabiańczyk

Członek komisji: Teresa Flakus

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Gospodarki Gruntami,

Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2010 14:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 846
21 kwietnia 2011 09:52 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
18 lutego 2010 14:20 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
18 lutego 2010 14:20 (Daria Nowaczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany