Zarządzenia Burmistrza 2010

ZARZĄDZENIE Nr 11/2010 Burmistrza Woźnik z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Woźnikach

ZARZĄDZENIE NR 11/2010

====================== 

Burmistrza Woźnik

z dnia 10 lutego 2010 roku

 

w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Woźnikach

 

 

 

Na podstawie art. 258 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157.poz.l240) oraz § 11 pkt 4 uchwały Nr 374/XXXVI/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 07.01.2010 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2010 - Burmistrz Woźnik zarządza co następuje:

 

 


 

§ 1 .Dokonać zmiany planu wydatków Urzędu Miejskiego w Woźnikach zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszego zarządzenia

 

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2010 14:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 819
21 kwietnia 2011 09:51 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
08 marca 2010 13:27 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
08 marca 2010 13:27 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany