Zarządzenia Burmistrza 2010

ZARZĄDZENIE Nr 10/2010 Burmistrza Woźnik z dnia 10 lutego 2010 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 51/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Woźnikach

ZARZĄDZENIE Nr 10/2010

Burmistrza Woźnik

z dnia 10 lutego 2010

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 51/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Woźnikach

 

 

Na podstawie art 39 ust. 1,2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 233 poz 1458) i § 5 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz 398) zarządzam co następuje:

 

§1

 

W załączniku Nr 2 do Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Woźnikach wprowadzonego zarządzeniem Nr 51/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r wprowadza się następującą zmianę:

W pkt. 4 Stanowiska pomocnicze i obsługi w tabeli dodaje się pkt 5 o treści:

 

5

Pracownik interwencyjny I stopnia

XI

2800


 

 

§2

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty


 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.02.2010
Dokument wytworzony przez:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2010 14:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 818
21 kwietnia 2011 09:51 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
24 lutego 2010 12:32 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
24 lutego 2010 12:31 (Daria Nowaczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany