Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Zarządzenia Burmistrza 2010 zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

ZARZĄDZENIE Nr 101/2010 BURMISTRZA WOŹNIK z dnia 31 grudnia 2010

Zarządzenia Burmistrza 2010

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 101/2010 BURMISTRZA WOŹNIK z dnia 31 grudnia 2010 Na podstawie art 24 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. Nr 142 poz 1591 z 2001 z późniejszymi zmianami) i § 24 pkt...

czytaj więcej o ZARZĄDZENIE Nr 101/2010 BURMISTRZA WOŹNIK z dnia 31 grudnia 2010 »

ZARZĄDZENIE Nr 100/2010 Burmistrza Woźnik z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miejskim.

Zarządzenia Burmistrza 2010

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 100/2010 Burmistrza Woźnik z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miejskim. P o l e c a m. ; I. Przeprowadzić inwentaryzację niżej wymienionych...

czytaj więcej o ZARZĄDZENIE Nr 100/2010 Burmistrza Woźnik z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miejskim. »

ZARZĄDZENIE Nr 98 Burmistrza Woźnik z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia przedawnienia należności podatkowych

Zarządzenia Burmistrza 2010

ZARZĄDZENIE Nr 98 Burmistrza Woźnik z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia przedawnienia należności podatkowych Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Z 2001...

czytaj więcej o ZARZĄDZENIE Nr 98 Burmistrza Woźnik z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia przedawnienia należności podatkowych »

ZARZĄDZENIE Nr 94/2010 Burmistrza Woźnik z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenia Burmistrza 2010

Zarządzenie Nr 94/2010 Burmistrza Woźnik z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 4 1.ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości...

czytaj więcej o ZARZĄDZENIE Nr 94/2010 Burmistrza Woźnik z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych »

Realizacja: IDcom.pl