Zarządzenia Burmistrza 2011

ZARZĄDZENIE Nr 113/2011 Burmistrza Woźnik z dnia 21 października 2011 r. w sprawie współdziałania z Gminą Częstochowa w sprawie kształcenia jednego ucznia w Gimnazjum

Zarządzenie Nr 113/2011

Burmistrza Woźnik

z dnia 21 października 2011 r.

 

 

w sprawie współdziałania z Gminą Częstochowa w sprawie kształcenia jednego ucznia w Gimnazjum

 

 

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

 

Burmistrz Woźnik

zarządza, co następuje:

 

 

§1

 

Przekazuje się Gminie Częstochowa kształcenia jednego ucznia gimnazjum w Zespole Gimnazjów w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 29.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2011 09:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 984
25 października 2011 09:28 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_113.pdf] do dokumentu.
25 października 2011 09:28 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany