Zarządzenia Burmistrza 2011

ZARZĄDZENIE NR 112/2011 BURMISTRZA WOŹNIK z dnia 19 października 2011r. w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i uczestnictwa w powiatowym ćwiczeniu obronnym pk. „LEŚNICA 2011”

ZARZĄDZENIE NR 112/2011

BURMISTRZA WOŹNIK

z  dnia  19 października 2011r.

 

w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i uczestnictwa w powiatowym ćwiczeniu obronnym

pk. „LEŚNICA 2011”

 

Na podstawie §5 pkt 4 lit. B rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. Nr 16, poz.150 z późn.zm.), Zarządzenia Nr 356/09 Wojewody Śląskiego z dnia 16 października 2009r. w sprawie zasad organizacji i realizacji szkolenia obronnego oraz refundacji jego kosztów, Zarządzenia Nr 47/2011 Starosty Lublinieckiego z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. „Leśnica 2011”

zarządzam co następuje:

§1

 

Uruchomienie przedsięwzięć przygotowawczych i organizacyjnych do udziału w ćwiczeniu powiatowo-gminnym w ramach szkolenia obronnego, organizowanego przez Starostę Lublinieckiego w dniach 09-10 listopada 2011r. pod kryptonimem „Leśnica 2011” na temat :  „Doskonalenie współdziałania organów administracji samorządowej oraz innych jednostek organizacyjnych w przygotowaniu i realizacji zadań obronnych na terenie powiatu lublinieckiego w warunkach  zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”, zwanego dalej  „ćwiczeniem obronnym”.

 

§ 2

 

Udział w ćwiczeniu przebiegał będzie zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez Starostę Lublinieckiego „Koncepcją przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego na obszarze powiatu lublinieckiego pk. Leśnica 2011”

 

§ 3

 

Celem planowanego ćwiczenia będzie:

1.      Ocena możliwości samodzielnego działania organu i nadzorowanych przez niego jednostek organizacyjnych w zmienionych warunkach

2.      Doskonalenie współdziałania organów administracji publicznej z jednostkami organizacyjnymi, wykonującymi zadania obronne

3.      Sprawdzenie funkcjonowania Głównego Stanowiska Burmistrza Woźnik do wykonywania swoich zadań w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa, po wprowadzeniu stanów nadzwyczajnych oraz w czasie wojny

4.      Przygotowanie Stałego Dyżuru Burmistrza Woźnik do działania w czasie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa

5.      Sprawdzenie gotowości do uruchomienia i przeprowadzenia w gminie akcji kurierskiej.

  

§ 4

 

W celu przeprowadzenia ćwiczenia obronnego w Gminie Woźniki powołuję grupę organizacyjną w składzie:

1.       Sekretarz Urzędu Gminy – Lidia Kucharczyk

2.       Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich  - Andrzej Kopyciok

3.       Inspektor ds. wojskowych  - Hildegarda Kawalec

4.        Inspektor ds. obronnych – Piotr Kalinowski

 

§ 5

 

Do udziału w ćwiczeniu powołuję pracowników wchodzących w skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, obsady Głównego Stanowiska Kierowania, Stałego Dyżuru oraz Akcji Kurierskiej.

 

§ 6

 

Kierownikiem ćwiczenia będzie Sekretarz Urzędu Gminy -  Lidia Kucharczyk.

 

§ 7

 

Rolę oceniającego ćwiczenie będę sprawował osobiście.

 

§ 8

 

Wszystkich uczestników ćwiczenia zobowiązuję do przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

 

§ 9

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2011 09:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 949
25 października 2011 09:13 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_112.pdf] do dokumentu.
25 października 2011 09:12 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany