ZAKOŃCZONE KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) projektu uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Woźniki na rok 2020

BURMISTRZ WOŹNIK

 

ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) projektu uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach:

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Woźniki na rok 2020

 

Konsultacje prowadzone są na podstawie uchwały nr 422/XXXX/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) projektów prawa miejscowego.

 

Czas rozpoczęcia konsultacji: 11 grudnia 2019 r.

 

Czas zakończenia konsultacji: 17 grudnia 2019 r.

 

Opinie do w/w projektu uchwały można wnosić pisemnie na adres: Urząd Miejski w Woźnikach,  ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki lub mailowo: urzad@wozniki.pl  - do dnia 17 grudnia 2019 r.

 

Z treścią w/w projektu uchwały można się również zapoznać w siedzibie Urzędu w pok. 2  w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

Woźniki, 11 grudnia 2019 r.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2019 08:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 67
11 grudnia 2019 08:29 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_w_spr_gppirpaoraz_pn_na_2020_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 grudnia 2019 08:29 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [konsultacje.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 grudnia 2019 08:26 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany