ZAKOŃCZONE KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje społeczne odnośnie działań na rzecz udoskonalenia gospodarki wodnej i zabezpieczenia zasobów wodnych w Europie

INFORMACJA W okresie od 15 marca 2012r do 7 czerwca 2012r. prowadzone są konsultacje społeczne pozwalające na zgłoszenie swoich propozycji i sugestii odnośnie działań na rzecz udoskonalenia gospodarki wodnej i zabezpieczenia zasobów wodnych w Europie. Konsultacje te prowadzone są w ramach&nb

Informacja na temat kończących się konsultacji społecznych związanych z Ramową Dyrektywą Wodną - RZGW Wrocław

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się końcem konsultacji społecznych dot. „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej” oraz „Harmonogramu i Programu prac związanego z aktualizacją planów gospodarowania wodami” informuję, iż 29 lutego 2012 r. upływa termin

Informacja na temat kończących się konsultacji społecznych związanych z Ramową Dyrektywą Wodną - RZGW Poznań

Szanowni Państwo! Uprzejmie przypominam, że w dniu 29 lutego 2012 r. kończą się sześciomiesięczne konsultacje społeczne dokumentów, związanych z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej. Prowadzone są one zgodnie z art. 119 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 200

Informacja na temat prowadzonych konsultacji społecznych związanych z Ramową Dyrektywą Wodną

Szanowni Państwo! Przypominam, że zgodnie z art. 119 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2005, nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej prowadzi od 1 września 2011 r. do

Burmistrz Woźnik informuje organizacje pozarządowe o możliwości zgłaszania wniosków o konsultację projektu Budżetu Gminy na rok 2012

INFORMACJA Na podstawie § 4 Regulaminu pkt 2 Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 422/XXXX/2010 z dnia 22 czerwca 2010 roku Burmistrz Woźnik in

Konsultacje społeczne dokumentów, związanych z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, służących sporządzeniu aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,

Szanowni Państwo! Zgodnie z art. 119 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2005, nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej informuje, że od dnia 1 września 2011 r. prowadzone są konsultacje s

Stwórz wizję Gminy

W związku z opracowywaniem przez Firmę ATMOTERM –Ekourbis sp. z o.o. Częstochowa ul. Partyzantów 1/3 , na zlecenie Gminy Woźniki , aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Woźniki , Urząd Miejski w Woźnikach zaprasza mieszkańców miasta i gminy do przedstawienia swojej wizji gminy w kontekście szeroko pojętej...

Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::